Địa chỉ

1.

298F/4 phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Phường An Khánh - Quận Ninh Kiều - Việt Nam